MYOFFICE

Üyelik sözleşmesi

BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

     İş bu Ürün Satış Temsilci Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Şeker Mah. Kerbela Sokak Avrukon Plaza No: 2 Kat: 2/201 Selçuklu/ Konya adresinde mukim Mingrup Medikal Kozmetik Gıda Tekstil Reklam San. Tic. A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile  [...................................................................................................] adresinde mukim, [...................................] T.C. kimlik numaralı [......................................] bağımsız iş yapan iş sahibi ürün satış temsilcisi (bundan sonra “Bağımsız Satış Temsilcisi” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Tali Satıcılık ilişkisine temel teşkil eden ve taraflar arasında bu ilişkinin başında akdedilmiş olan Şartlar ve Koşullar iş bu Sözleşme’ nin ayrılmaz bir parçasıdır.

     A) TANIMLAR                                           :

 

Bağımsız Satış Temsilcisi     : Şirkete kayıt olmuş, ürün alımı, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine bulunmaya hak kazanan kişidir. Bundan böyle “Bağımsız Satış Temsilcisi” olarak anılacaktır.

 

Sponsor                                 : Bağımsız satış temsilcilik hakkını kazanmış, bu hakla birlikte şirkete kazandırmış olduğu yeni bağımsız satış temsilcilerine işin nasıl yapılacağı konusunda yol gösteren, danışmanlık eden kişidir. Bu faaliyetleri yerine getireceğini, Bağımsız Satış Temsilcisi olmasıyla birlikte taahhüt eder.

 

Network Marketing             : Çok katlı ağ pazarlama olarak da bilinen bir satış şeklidir.

 

QV                                         : Bağımsız satış temsilcilerinin ürün aldığı zaman, aldığı ürüne karşılık sisteme yansıyan puan değerlerine verilen isimdir.

 

Binary                                               : İkili kol network marketing pazarlama ağı formasyonudur.

 

Kazanç Planı                         : Şirket tarafından belirlenmiş olan komisyon ödeme planına denir. Bundan böyle “Komisyon Planı” olarak adlandırılacaktır.

Komisyon planı; aktif olarak faaliyet gösteren bağımsız satış temsilcilerine, doğrudan kendilerinin referanslarıyla yeni ürün satış temsilcileri kazandırmalarıyla ve kendi sponsorluğundaki ekiplerin satışları için anlık, haftalık, aylık satış primlerini kazanmalarına imkan sağlamaktadır.

 

Kariyer                                  : Komisyon planına bağlı olarak ulaştıkları satış aşamalarına göre sistem dahilinde ulaştıkları unvanlardır.

 

Komisyon                              : Bağımsız satış temsilcilerinin komisyon planı dahilinde elde etmiş oldukları kazançlardır.

 

E-Ticaret                               : Şirketin www.fromus.com.tr internet adresinden bağımsız satış temsilcilerine yapmış olduğu satışların genel adıdır.

 

Ürün puanları                       : Ürünlerin TL karşılığı sistem içinde değerlerini gösteren puanlardır. Şirketin puan değerinin adı olan QV olarak hesaplanır ve şirket tarafından ilan edilir. 1 QV = 4 TL dir.

     B) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ                     :

İş bu Ürün Satış Temsilci Sözleşmesinin süresi bir yıl olup; fesih söz konusu olmadığı sürece aynı koşullarda sonraki yıllarda da devam eder.

 

C) İYİ NİYET KURALLARI                    :

 

Taraflar bu sözleşme ile yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyet kuralları ve dürüst ticaret ilkelerine uygun hareket edeceklerdir.

 

Bu sözleşmenin şartları ve satış temsilcisi ile bağlantılı olarak taraflar arasında düzenlenecek tüm sözleşmeler iyi niyet kurallarını temel alacaktır.

 

D) GENEL HÜKÜMLER                             :

 

Şirket ile Bağımsız Satış Temsilcisi arasında akdi bir ilişki vardır. Bağımsız satış temsilcileri bireysel anlamda diledikleri zamanda ve diledikleri şekilde şirket ilkelerine uygun hareket ederek çalışmalarını yürüteceklerdir.

 

Şirket dilediği zaman bağımsız satış temsilcilerini denetleme ve uyarıda bulunma hakkını saklı tutar. .

 

Şirkete ait tüm logolar ve markalar, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununu ile koruma altındadır. Şirketten yazılı izin almadan kopyalanamaz ve kullanılamazlar. www.fromus.com.tr internet sitemizde yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon, video, bilgisayar kodları, dosyaları ve tasarımları ise 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği koruma altında olup, kopyalanması, kullanılması ve başka sitelerde yayınlanması yasaktır. Ayrıca  sosyal medya hesaplarında da aynı koruma kanunları bu hesaplar için de geçerlidir.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi ve şirket arasındaki akit, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında değildir. “Şirket” ürünlerinin satılması Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından komisyon karşılığında üstlenilmiştir.

 

Şirket, enerji ve ağrı bantları ile sınırlı olmamak üzere diğer ilgili medikal ürünlerinin satışı ve dağıtımı faaliyetini yürütmektedir.

 

Şirket, satışları yükseltmek ve ürünlerin bir çok insana ulaşabilmesi amacıyla komisyon planını hazırlamıştır.

 

Şirket ürünleri, sadece şirketin bağımsız satış temsilcileri tarafından satılır.

 

Şirket ürünleri; şirketin belirlediği satış kanalları dışında hiç bir ortamda satılamaz.

 

Şirket; satışa sunduğu tüm ürünlerinin malikidir. Bağımsız satış temsilcileri söz konusu ürünler üzerinde herhangi bir hak sahibi olmamak ile birlikte şirket yetkilisi de değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan bu markalar hiçbir mecra üzerinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bağımsız satış temsilcilerinin hataları neticesinde doğacak zararlardan şirket mesul tutulamaz. Bağımsız Satış Temsilcisi iş bu sözleşme başta olmak üzere diğer tüm sözleşmelere uymak şartı ile ticari faaliyetlerini yürütme haklarına sahiptir.

 

 

 

QV

TUTAR TL

REFERANS BONUSU

EŞLEŞME BONUSU


50

250

% 25

% 9


100

480

% 25

% 13


400

2000

% 25

% 15


650

4300

% 25

% 18


1000

6000

% 25

% 20


  

    *1 QV 4,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

 

Şirket ürünlerini; komisyon planı dahilinde bağımsız satış temsilcilerine satışını yaptırmaktadır. Tüm ürünlerin fiyatlarına kdv dahildir.

 

Şirket web sitesi olan www.fromus.com.tr adresinde bulunan kayıt formu aday Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından doldurulur. Şirket tarafından kayıt formu onaylandıktan sonru kişi artık Bağımsız Satış Temsilcisidir.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi olan kişi,  şirket tarafından belirlenen kural ve kaidelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Her bir Bağımsız Satış Temsilcisi şirkete vermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğru olduğunu beyan etmiştir. Doğru verilmeyen iletişim bilgilerinden kaynaklanacak her türlü hukuki ve iş akış problemlerinden, Bağımsız Satış Temsilcisinin kendisi sorumludur. Hatalı/eksik bilgi paylaşımı dolayısı ile oluşacak hiçbir zararda şirketin nihai olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

Komisyon planı dahilindek şirket ürünleri dışındaki yazılı ve görsel tüm promosyon vb. malzemelerin herhangi bir QV değeri yoktur.

 

Bağımsız satış temsilcileri, alt ekiplerinden gelen satışlardan oluşan QV puanlarına göre kariyer kazanırlar. Buna göre,  ikili kolun kısa hattında (bir ayda) (750) puan (QV) oluşturmuş olan kişi “quartz”; ikili kolun kısa hattında (bir ayda) (2000) puan (QV) oluşturmuş olan kişi “Jade”; kısa hattında (bir ayda) (8000) puan oluşturan kişi “Pearl” ; kısa hattında (bir ayda) (16000) puan oluşturan kişi “Saphire” ; kısa hattında (bir ayda) (40000) puan oluşturan ve kişisel bağımsız satış temsilcilerinden 2 tanesini “Saphire” çıkaran kişi “Ruby” ; kısa hattında (bir ayda) (80000) puan oluşturan ve kişisel bağımsız satış temsilcilerinden 2 tanesini “Ruby”  çıkaran kişi “Emerald” ; kısa hattında (bir ayda) (160000) puan oluşturan ve kişisel bağımsız satış temsilcilerinden 2 tanesini “Emerald” çıkaran kişi “Diamond”; kısa hattında (bir ayda) (400000) puan oluşturan ve kişisel bağımsız satış temsilcilerinden 2 tanesini “Diamond” çıkaran kişi “Blue Diamond” ; kısa hattında (bir ayda) (800000) puan ve kişisel bağımsız satış temsilcilerinden 2 tanesini “Blue Diamond” çıkaran kişi “Red Diamond” kariyerine sahip olacaktır. Söz konusu yukarıda belirtilen puanlar, (1) ay içinde oluşturulmalıdır. Her ay bitimi kariyere konu puanlar sıfırlanır.

Örneğin: Bir bağımsız satış temsilcisinin o ay içerisinde her iki kolunda biriken puanlara bakılır. O ay kısa kalan kolunda 2000 QV birikmişse JADE kariyerine ulaşır. (bir ay içerisinde her iki kolda minimum 2000 puan birikmiş olmalıdır)

Herhangi bir Bağımsız Satış Temsilcisinin, ürün satış temsilciliği sona ermedikçe ve yeniden sponsorluğu yapılmadıkça, bir kez elde ettikten sonra, aynı düzeyde kalması için herhangi bir şart bulunmamaktadır.

 

Şirket onayı olmadan bağımsız satış temsilcilik hesabı başka bir kişiye devir edilemez. Hesap devir işlemleri yazılı olarak gerçekleşir. Devir tarihinden önceki dönemde elde edilen tüm haklar önceki Bağımsız Satış Temsilcisine ait olduğu gibi yine devir tarihinden önceki dönemde cezai duruma sebep olunan tüm davranışlardan da önceki hesap sahibi sorumludur.

 

Bağımsız satış temsilcilerinin, İlk kayıt kazancı (referans bonusu) hariç prim kazanabilmesi için, bir önceki ay içinde şirketten ürün alışverişinin olması yada iki yeni ürün satış temsilciliği ürün satışını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bağımsız Satış Temsilcisi aktif olmadığı aylar için söz konusu gelir modeli haricinde komisyon kazanamaz. Takip eden ayda tekrar ürün alan  Bağımsız Satış Temsilcisi sonraki ay aktif sayılacağından bulunduğu aydaki (aktif gözükmediği ayda) oluşan hakedişlerinden  komisyon talebinde bulunamaz. Yalnız aktif olduğu dönemlerde gerçekleştirmiş olduğu puanları pasif duruma geçtiğinde de silinmeyecektir. Sadece aktif olmadığı dönemde gerçekleşen cirosal ve puansal hareketlerden komisyon kazanamayacaktır.

 

Yeni kayıt olmuş ürün  satış temsilcisi; ilk ürün alımı yaptığı ayda da ve sonraki ayda da aktif sayılmaktadır.

 

Şirket tarafından yayınlanan ve taraflar arasında akdedilmiş olan Şartlar ve Koşullar’da zaman içerisinde değişiklikler meydana gelebilir. Yapılacak bu değişiklikler Bağımsız Satış Temsilcisine e-posta yoluyla veya www.fromus.com.tr sitesi üzerinden sipariş vermeden önce duyurulacaktır. Bağımsız Satış Temsilcisi ilgili değişiklikleri incelemek ve yeni bir sipariş vermeden bu değişiklikleri kabul etmekle yükümlüdür. Bağımsız Satış Temsilcisi, bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa, Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshedebilir.

 

Bağımsız Satış Temsilcisinin haketmiş olduğu komisyon tutarları, şirkete bildirmiş olduğu banka iban numaralarına şirket tarafından ödeme gerçekleştirilir.  

 

Komisyon ödemelerinin şirket tarafından gerçekleştirilebilmesi için; bağımsız satış temsilcilerinin aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir.

 

·    İşbu Sözleşme’nin imzalanmış olması yada web sitesi üzerinden (www.fromus.com.tr) onaylanmış olması.

·    Şirket ürünlerine ait dokümanları uyarınca üstlendiği yükümlülüklere aykırı davranışlarda bulunmamış olması,

·    Vergi mükellefi olan Bağımsız Satış Temsilcisinin, düzenleyeceği asıl hakediş faturasının şirkete ödeme gününden önce ulaşmış olması.

 

Koşulları gerçekleştirip IBAN numarası olmayan bağımsız satış temsilcilerinin hak edişleri, şirkete iban numarası iletilene kadar ödeme bekletilir.

 

Hak edişten doğan ödemeler stopaj ayrıldıktan sonra (vergi mükellefleri hariç) yapılır. Vergi mükelleflerine ise fatura karşılığı ödemeler gerçekleştirilir.

 

Ürünler, sadece www.fromus.com.tr web sitesinde satılabilir. Başka web sitelerinde, başka tanıtım araçlarında tanıtılması ve bu şekilde satışa arz edilmesi için şirketten yazılı onay alınmalıdır. Bağımsız satış temsilcisinin, yazılı olarak bir taahhütname hazırlayıp imzalaması gerekir. Taahhütnamede;  paylaşılacak ürün görselleri, metinler, animasyonlar, videolar, satış fiyatları (Şirketin satış fiyatının altında olmamalıdır.), paylaşım süresi  vb. tüm bilgiler belirtilmelidir. Şirket, taahhütnameyi onaylama hakkını saklı tutar.  Bunların yapılmaması durumunda hukuki işlem başlatılarak ürünler toplatılacaktır.

 

E) BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUKLARI :

 

Bağımsız Satış Temsilcisi, Şartlar ve Koşullar’ın kendisine teslim edilmiş olduğunu, içeriğini okuyup anladığını, ilgili Şartlar ve Koşullar’da ön görülen tüm şartların yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Şartlar ve Koşullar uygulanır. 

   

Şirket ürünleri, Şirket tarafından yayınlanan Plan, El Kitabı ve benzeri dokümanlarda yer alan ilkeler, uygulamalar ve satış yöntemi (doğrudan satış) ile satılabilir. Ancak Şirket ürünlerinin, bu ürünlerin marka değerini düşürecek şekilde, belirlenen yöntem haricinde satışa sunulması yasaktır. Bağımsız Satış Temsilcisi bu kurala uyacağını ve aksi davranışının Sözleşme’nin feshi sonucunu doğuracağını ve meydana gelen zararları karşılamayı Kabul ve tahhüt eder.

 

Bağımsız satış temsilcileri 18 yaşından gün almış olmak ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak zorundadır. 18 yaşından gün almayan ve sisteme giriş aşamasında yalan beyanda bulunan bağımsız satış temsilcileri için şirket fesih haklarını saklı tutar.

 

Bağımsız satış temsilcileri hiçbir şekilde kendilerini şirketin resmi temsilcisi olarak tanıtamaz.

                                                    

Hiçbir Bağımsız Satış Temsilcisi şirket yetkilisi değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan şirket markaları hiçbir şekilde izinsiz olarak kullanılamaz. Bağımsız satış temsilcilerinin hataları neticesinde doğacak zararlardan şirket mesul tutulamaz. Bu hatalar neticesinde şirket zarara uğratılmışsa, şirket Bağımsız Satış Temsilcisinin temsilciliğini sonlandırma ve zararın Bağımsız Satış Temsilcisinden tazmin edilme hakkını saklı tutar.

 

Bağımsız satış temsilcilerinin görevi, bağımsız satış temsilcilikleri vermek, ürünlerinin kullanımını artırmak ve tanıtımını yapmaktır.

 

Bağımsız satış temsilcileri gerçekleştirmiş oldukları satışları ve karşılığında kazanmış oldukları QV puanlarını takip etmek ve kontrol etmek zorundadırlar.

 

Bir Bağımsız Satış Temsilcisi, ürünün ambalajı üzerindeki kullanım şekli dışında kimseye farklı kullanım şekillerinden bahsedemez. Ürün satış temsilcisi; ürünün faydalarına ilişkin, şirketin yayınladığı bilgiler dışında farklı bilgiler verilemez.

 

Daha önce ürün satış temsilciliği teklifi yapılmış kişiye, bir başkası tarafından ürün satış temsilciliği teklifi yapması yasaktır.

 

Kişinin bilgisi olmadan; bir Bağımsız Satış Temsilcisi o kişinin adına hesap açamaz. Bağımsız ürün satış temsilciliği teklif edilen kişi, isterse kendi kaydını kendi yapacaktır.

 

Şirkette aktif çalışan bir Bağımsız Satış Temsilcisine başka bir Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından iş teklifi yapılması yasaktır. Yapılması durumunda, iş teklifi yapan Bağımsız Satış Temsilcisine şirket uyarıda bulunur. Aynı Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından yinelenmesi durumunda, şirket sözleşmeyi tek taraflı feseder.

 

www.fromus.com.tr internet sayfasından sponsor tarafından yönlendirilen kişi, şirketin Bağımsız Satış Temsilcisi olmak için “Bağımsız satış temsilcilik Başvuru Formunu” doldurmalıdır. Kaydı yapılmış olan Bağımsız Satış Temsilcisi,  ürün satmak ve komisyon planından kazanç elde etme hakkını kazanır. Yine bununla birlikte, Bağımsız satış temsilcilik başvuru formunu imzalayip şirkete ulaştırması ile birlikte de aynı hakları elde eder.

 

Ürün satış temsilciliği onaylanan kişi, şirketin yazılı olarak iş bu sözleşmede beyan ettiği tüm kurallara uyacağını taahhüt eder.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi olmak için pasif kayıt açan bağımsız satış temsilcileri kayıt tarihini takip eden 6 ay içinde www.fromus.com.tr sitesinden satış yapmak, şirket ürünlerinden birine sahip olmak ya da ekibine yeni Bağımsız Satış Temsilcisi dahil etmek faaliyetlerinden hiç birini gerçekleştirmez ise şirket söz konusu hesabı kapatır ve hesap sahibi bu konuda peşinen hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi, doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Şirketin, Bağımsız Satış Temsilcisinin yükümlülüklere aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir ad altında tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı Bağımsız Satış Temsilcisine rücu etme hakkı mevcuttur.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi, Sözleşme kapsamında vereceği hizmetler sırasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, üçüncü kişilerden edineceği her türlü kişisel veri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatını haiz olacağını, bu çerçevede Kanun uyarınca elde edeceği kişisel verilerin korunması ve işlenmesi bakımından her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluğun kendisine ait olacağını; gerekli bilgilendirmeyi yapacağını ve muvafakatleri alacağını, kayıt yaptığı danışmanların ve kendisinin ihlallerinden münferiden sorumlu olacağını, bu sebeplerle Şirketin herhangi bir zararının doğması halinde bu zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, aynı zaman bu hususun Sözleşme’nin feshi sebebi olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Şirket’in satış ağı, başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. Şirket ürünlerini; şirketin bağımsız satış temsilcilerine satmış olduğu satış fiyatlarının altında satış yapamaz.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi, Şirket’in çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak ve Şirket tarafından kendisine verilen bilgilerin herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Aksine hareket edilmesi halinde, Şirket, Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların tazminini talep edebilir.

 

Şirket; ürünlerini www.fromus.com.tr web adresi dışında başka mecralarda satışına, bağımsız satış temsilcisi tarafından verilen ve şirketin istediği bilgileri içeren taahhütnameyi onayladığı takdirde izin verecektir. Şirket,  www.fromus.com.tr web adresi dışındaki onaylanmayan hiç bir mecrada ürünlerin tanıtım ve satışına izin vermeyecektir. 

 

Bastırılacak tanıtım kartlarında, diğer kırtasiye malzemelerinde ve reklâmlarında şirketin onaylanmış logosunu kullanabilecektir.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi, şirket adına hiçbir beyanda bulunamaz. Ancak şirketin onayı ile Bağımsız Satış Temsilcisinin şirket ürünleri ve üyeliği ile ilgili tanıtım yapılması mümkündür. Aksine hareket edilmesi halinde, şirket, Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların tazminini talep edebilir.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi, iletişim bilgilerinin değişikliğini şirkete yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi; sipariş verdiği ürünlerin bedelini, kredi kartı yöntemi ile yada banka havale/eft yöntemi ile şirket hesabına ödemesi durumunda ürünleri faturası ile birlikte adresine gönderilecektir.

 

Ürün bedelleri kesinlikle nakit olarak başka bir Bağımsız Satış Temsilcisine elden verilemez, yine aynı şekilde şirkete elden nakit ödeme yapılamaz.

 

Bağımsız satış temsilcileri, gerçek dışı beyanlarla şirkete ve bağımsız satış temsilcilerine zarar verecek eylemlerde bulunmaları durumunda, şirketin ürün satış temsilciliğini fesih edeceğini, ayrıca uğranabilecek zararlara istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne sürülebileceğini peşinen kabul ve beyan ederler.

 

F) ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI      :

 

Şirket, kargo tutarı şirkete ait olmak kaydıyla Bağımsız Satış Temsilcisine ürünleri Kargo aracılığı ile ulaştıracaktır.

Şirket; bağımsız satış temsilcilerine, ürünleri kullanımlarında ve yeni bağımsız satış temsilcilikleri satışlarını desteklemeyi taahhüt eder.

Şirket, herkese eşit şartlarda düzenli bir çalışma olanağı sunacağını taahhüt eder.

Şirket; bağımsız satış temsilcilerine ilk sipariş tarihinden 45 gün sonraya kadar, ara farkı ödeyerek herhangi bir üst ürün grubuna geçme imkanı sağlar. Örn: 50 QV’lik sipariş vermiş Bağımsız Satış Temsilcisi, siparişinin onay tarihinden itibaren 45 gün içerisinde 230 TL fark ödeyerek 100 QV’lik ürün grubuna yükselebilmektedir.

Şirket fiyat ve QV değişiklikleri hakkında en az 1 ay öncesinden bilgi vermeyi taahhüt etmektedir.

 

G) KOMİSYON PLANI VE KAZANÇLAR:

 

Şirket komisyon planı içinde ilk kayıt kazancı (Referans Bonusu) ve “binary” (eşleşme) kazancı, kolay başlangıç kazançları ve çift (double) başlangıç kazançları haricinde olan tüm komisyonlar “jade” kariyerinden önce başlamayacaktır. İlk kayıt kazancı Bağımsız Satış Temsilcisinin aktif olup olmadığına bakılmaksızın Bağımsız Satış Temsilcisine ödenmektedir. Pasif Bağımsız Satış Temsilcisinin ilk kayıt kazancı (Referans Bonusu) satılan ürün grubunun QV değerinin %25’i olarak ödenir. Örn; 400 QV ‘lik ürün grubu satışında 100 QV x 4 TL = 400TL brüt kazanç oluşur. Bu kazanç üzerinden %20 stopaj vergisi düşülerek adına kayıtlı banka hesabına ödeme yapılır.

 

İlk Kayıt Kazancı(Referans Bonusu) : Bağımsız Satış Temsilcisi kendisi ile aynı haklara sahip olan bir başka kişiyi Bağımsız Satış Temsilcisi olarak şirket komisyon planına dahil etmesi durumunda yeni Bağımsız Satış Temsilcisinin giriş yaptığı ürünün QV puanı üzerinden, %25 oranında komisyonu, ödeme yapılması akabinde askıda bakiye cüzdanına,  14 günlük yasal iade süresinin dolmasından sonra mevcut Bağımsız Satış Temsilcisinin kullanılabilir bakiye cüzdanına TL karşılığı olarak aktarılır. Bu aktarılan miktar üzerinden %20 stopaj vergisi kesilerek sisteme kayıtlı kendi adına olan banka hesabına ödeme yapılır.

 

Eşleşme Bonusu (Binary Bonusu) : Bağımsız satış temsilcilerinin, o güne kadar vermiş oldukları en yüksek hacimdeki siparişlerine istinaden eşleşme bonusu kazançlarına yönelik yüzdelik dilimleri belirlenir ve o yüzdelik dilime göre kısa kol dengesinden prim ödemesi alırlar.

Bu ödemenin alınması için;

• Kısa kolda 250 qv ve katları puanın olması,

• Bireysel kayıtlarında sağ ve sol kollarında bir (1)’er aktif ön sıra (doğrudan kendisinin sponsor olarak işe dahil ettiği Bağımsız Satış Temsilcisi) olmalıdır. Bu kişilerin bir defa ürün alımı yapmaları yeterlidir. Daha sonraki aylarda aktif olup olmamalarına bakılmaz yada yeni birer ürün alımı yapmış Bağımsız Satış Temsilcisi aranmaz.

• Eşleşme bonusu haftalık maksimum 20.000 TL ye kadar tahsil edilebilir. Şirket eşleşme bonusu olarak haftalık en fazla 20.000 TL ödeme yapacaktır.

 

Bu oranlar sırası ile aşağıda Bağımsız Satış Temsilcisinin vermiş olduğu siparişlere göre

yanlarında yazan oranlar olarak belirlenmiştir. Bu oranlar zayıf kol (haftalık toplam QV puanlarının düşük olduğu kol) cirosunun QV değerleri üzerinden hesaplanacaktır.

 

50 QV  %9      100 QV %13       400 QV %15       650 QV %18       1000 QV %20

 

Bir defa elde edilen yüzdelik dilim, alt yüzdeliklere düşüş göstermez. Kişiler ürünlerinde yükseltmeye gittikleri takdirde ise eşleşme bonusları yükseldikleri seviyenin yüzdelik diliminden hesaplanır. Fakat bağımsız satış temsilcilerinin aktif olmadıkları aylarda, bu kazançtan gelir elde etme hakları yoktur.

 

Aktiflik Bonusu: Bir ay içinde, bireysel olarak şirkete iki yeni Bağımsız Satış Temsilcisi dahil edilmişse (kısa ve uzun hattında birer adet olmak üzere) ve bu temsilciler ödemelerini kredi kartı, ve eft/havale yöntemleri ile ödemelerini yapmışlar ise, Bağımsız Satış Temsilcisi ikinci dahil ettiği Bağımsız Satış Temsilcisinin ödeme tarihinden itibaren, sonraki ayın aktifliğini ücretsiz olarak hak etmiş olur. Yada bireysel olarak en az 50 QV değerinde ürün alması gerekir. Örneğin; mayıs ayında aktif olabilmesi için nisan ayının son gününe kadar yukarıda belirtilen şartlardan birini gerçekleştirmesi gerekir. Şayet kişi bulunduğu ay içerisinde aktiflik yapmaz ve sonraki ay pasif duruma düşmüş ise; 100 QV lik ürün alımı yaparak, alım tarihinden itibarin bulunduğu ay ve sonraki ay aktif sayılır. 

 

Kolay Başlangıç Bonusu (Basic Start Bonus) : Bir ay içinde, bireysel olarak şirkete  dahil ettiği Bağımsız Satış Temsilcilerinden en az üç tanesinin en az 50 qv lik alışveriş yapması  ve bu Bağımsız Satış Temsilcilerinin de birinci sıra satın alımları ile birlikte toplamda 600 QV’lik hacim oluşturan Bağımsız Satış Temsilcisi, ek olarak 400 TL bir gelir elde eder. Söz konusu kazanç, her ay gerçekleştirilmesi durumunda tekrar hak edilir. Bu kazanç sistemi aylık olmakla beraber, 14 günlük yasal iade süresinin bitimi sonrasında komisyonunu tahsil etmeye hak kazanır. Sistemden komisyon ödeme talebinin Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından girilmesi ile birlikte %20 stopaj vergisi kesilerek  bağımsız satış temsilcilerinin sistemde adına kayıtlı bireysel banka hesaplarına yatırılacaktır.

 

 

Çift Bonus (Double Start Bonus):  Bir ay içinde; en az 50 qv değerinde ürün alamı yapmış Bağımsız Satış Temsilcisi, bireysel olarak şirkete  dahil ettiği Bağımsız Satış Temsilcilerinden en az dört tanesinin en az 50 qv lik alışveriş yapması  ve bu Bağımsız Satış Temsilcilerinin de birinci sıra satın alımları ile birlikte toplamda 1000 QV’lik hacim oluşturan Bağımsız Satış Temsilcisi, Kolay Başlangıç Bonusuna (Basic Start Bonus) ek olarak, 400 TL lik bir gelir daha elde eder. Söz konusu kazanç, her ay gerçekleştirilmesi durumunda tekrar hak edilir. Bu kazanç sistemi aylık olmakla beraber, 14 günlük yasal iade süresinin bitimi sonrasında komisyonunu tahsil etmeye hak kazanır. Sistemden komisyon ödeme talebinin Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından girilmesi ile birlikte %20 stopaj vergisi kesilerek  bağımsız satış temsilcilerinin sistemde adına kayıtlı bireysel banka hesaplarına yatırılacaktır.

 

 

Araç Destek Bonusu: Bağımsız Satış Temsilcisinin araç destek bonusunu hak edebilmesi için SAPHIRE kariyerine kalifiye olması, double start bonusu haketmesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan Bağımsız Satış Temsilcisine sonraki ayın ikinci haftası 2.250 TL araç destek bonusu almaya hak kazanır. Aynı şartları tekrar gerçekleştirmesi durumunda; kalifiye olduğu her ay için, sonraki ayın ikinci haftasında aynı miktarda araç destek bonusu almaya ak kazanır. Bağımsız Satış Temsilcisinin, RUBY kariyerine kalifiye olması, double start bonusu haketmesi durumunda, bu şartları sağlayan Bağımsız Satış Temsilcisi sonraki ayın ikinci haftası 3.500 TL araç destek bonusu almaya hak kazanır. Aynı şartları tekrar gerçekleştirmesi durumunda; kalifiye olduğu her ay için, sonraki ayın ikinci haftasında aynı miktarda araç destek bonusu almaya hak kazanır.  Bağımsız Satış Temsilcisinin, EMERALD ve üzerindeki kariyerlere kalifiye olması, double start bonusu haketmesi durumunda, bu şartları sağlayan Bağımsız Satış Temsilcisi sonraki ayın ikinci haftası 5.000 TL araç destek bonusu almaya hak kazanır. Aynı şartları tekrar gerçekleştirmesi durumunda; kalifiye olduğu her ay için, sonraki ayın ikinci haftasında aynı miktarda araç destek bonusu ödemesi yapılır.

 

Araç destek bonusunun tekrarını hak edebilmek için her aktiflik ayı içerisinde bahsi geçen kariyerlerin zayıf kol ciro şartlarının ve double start bonus şartlarının yerine getirilmesi gerekir.

 

Şirket gerekli gördüğü hallerde araç destek bonusunda değişiklik yapabilir.

 

Liderlik Bonusu (Matching Bonus) : Şirket, kariyere göre; bağımsız satış temsilcilerine , kendi sponsorluğu altındaki ekiplerinin eşleşme bonusu kazançlarına göre şirket tarafından belirlenmiş yüzdelik dilimler çerçevesinde ödemeler yapar. Bu ödemelerin hakedilebilmesi için kariyer şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Eşleşme bonusu komisyonunda uzun kol ve kısa kol dengesinde en az 1 (bir) er aktif ön sıra Bağımsız Satış Temsilcisi olması şartı aranmaktadır.

 

 

 

 

Sıra/Kariyer

Jade

Pearl

Sapphire

Ruby

Emerald

Diamond

Blue Diamond

Red Diamond

1. Sıra

%10

%25

%50

%50

%50

%50

%50

%50

2. Sıra

 

 

%10

%10

%10

%15

%20

%25

3. Sıra

 

 

 

%8

%10

%10

%15

%15

4. Sıra

 

 

 

 

%8

%10

%10

%10

 

 

H) ÖDEMELER                                          :

 

Şirket bağımsız satış temsilcilerine çekilebilir tutar üzerinden ödemesini gerçekleştirir. Şirketin bağımsız Satış Temsilcisine ödeme yapabilmesi için, bağımsız satış temsilcisinin banka hesap bilgilerini doğru bir şekilde şirketle paylaşması gerekmektedir. Şirkete yanlış sunulan banka bilgileri için ödeme yapılmayacaktır. Özel durumlarda hesap sahibi, noter onayı olması durumunda bir başka kişinin banka hesabına ödemeyi yapabilecektir. 

Şirket komisyon ödemesi yaparken, komisyon tutarından %20 stopaj vergisini kesip (kesilen stopaj vergisi maliyeye ödenecektir), kalan tutarı bağımsız satış temsilcisinin banka hesabına havale / EFT olarak ödenecektir. Örnek olarak 2.000 TL ödeme talep eden ürün temsilcisi %20 oran olan 400 TL komisyonundan kesilerek devlete, kalan tutarın da 1600 TL şeklinde kendi banka hesabına yatırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Şayet Bağımsız Satış Temsilcisi vergi mükellefi ise şirkete %18 KDV dâhil edilerek fatura kesmeleri gerekmektedir. İlgili fatura şirkete ulaşması durumunda fatura bedelinin ödemesi gerçekleştirilir. Örnek olarak 2000 TL ödeme talep eden ürün temsilcisi KDV dahil 2000 TL tutarında fatura kesmek durumundadır.

 

Gerekli görüldüğü durumda şirket, bağımsız satış temsilcilerini de korumak adına ödemeyi gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.

 

Şirketin ödeme günü her hafta çarşamba günüdür. Ödeme talep etme son günü sistem üzerinden bir önceki hafta pazar günü saat 00.00 ‘a kadardır. Ödeme talep eden bağımsız satış temsilcilerinin ödeme tutarlarının gerekli incelemeleri yapılarak herhangi bir soruna rastlanmaz ise ödeme talebi yaptığı haftadan bir sonraki haftanın çarşamba günü Havale / EFT olarak bağımsız satış temsilcilerinin banka hesabına yatırılacaktır. Yani örnek olarak 1. Hafta pazar günü saat 00:00’a kadar sistem üzerinden ödeme talebi yapan Bağımsız Satış Temsilcisi ödemesini 2. Hafta çarşamba günü banka hesabına havale/ EFT olarak alacaktır.

 

Çekilebilir tutar bakiyesi üzerinde 150 TL altındaki bakiyenin şirketten ödeme olarak talep edilmesi yasaktır. 150 TL üzerindeki bakiye şirket tarafından ödeme talep eden bağımsız satış temsilcilerine ilgili vergileri düşülerek ödenecektir.

 

Türkiye dışı bağımsız satış temsilcilerinin ödemeleri de yine aynı usul ve kaidelere göre yapılacak olup ilgili ülkelerin vergi usullerine göre vergilendirilmesi yapılacaktır. Eğer o ülkede şirketin ofisi yok ve sadece internet üzerinden şirketin onlara tahsis ettiği imkanları kullanarak ürün temsilcisi ticari faaliyetlerini yürütüyor ise Türkiye vergi kanunlarına tabii olacağını kabul ve beyan eder.

 

Yurt dışındaki bağımsız satış temsilcilerimize yapılacak komisyon ödemeleri; talep edilen TL komisyon tutarı, ödeme günündeki geçerli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası usd döviz alış kurundan usd döviz tutarına çevirilerek ödeme yapılır.

 

I) ÜRÜN FİYATLARI                             :

 

Şirket ürünlerinin, fiyatları ve QV puanları aşağıdadır.

 

• 50 QV                       :   250 TL

• 100 QV                    :    480 TL

• 400 QV                    : 2000 TL

• 650 QV                    : 4300 TL

• 1000 QV                  : 6000 TL

 

Bağımsız satış temsilcilerinin ikinci ve sonraki ürün alımlarında herhangi bir indirim uygulanmayacak her 50 QV’ lik ürün 250 TL olarak ücretlendirilecektir.

 

Şirket fiyatlarda değişiklik yapma hakkını, bağımsız satış temsilcilerine bir ay önceden elektronik ortamda ve/veya www.fromus.com.tr internet sitesinden yayımlayarak bildirme şartıyla, saklı tutar.

 

Şirket Dolar kurunu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurlarına endeksler.

Söz konusu fiyatlandırma, bütün Şirket ürünleri için geçerli ve ürün adedi üzerinden hesaplanmıştır.

 

İ) ŞİRKETTEN ÜRÜN TEMİNİ              :

Her Bağımsız Satış Temsilcisi, kendi heabından kendi adına ürün siparişi verir ve satın alır.

Bağımsız satış temsilcileri tüm ürün siparişlerini şirket merkezine vereceklerdir. Ayrıca www.fromus.com.tr sayfasına kendi kullanıcı adları ve şifrelerini girerek alışveriş yapabilirler.

Sipariş bedellerinin şirket hesabına ödenmesiyle birlikte komisyon planına uygun prime esas puanlar hesaplara yansır.  www.fromus.com.tr internet sitesinden her gün siparişlerinizi ve QV’lerinizi kontrol edebilirsiniz. 

Ödemesi gerçekleştirilmiş siparişler Bağımsız Satış Temsilcisine teslim edilir.

 

J) İADE/İPTAL ŞARTLARI                     :

Teslim alınan siparişte herhangi bir eksiklik veya hasar ile ilgili olarak şirket merkezine (24) saat içinde bilgi verilmesi gerekmektedir. (8) gün içinde itiraz edilmeyen fatura içeriği ürünler vergi mükellefi tacirler için kabul edilmiş sayılır ve iade işlemi yapılamaz.

 

Tüketici Kanunu kapsamında ürün iadesi yapılması durumunda istenirse para iadesi yapılmakta istenirse de iade edilen ürünlerin yerine aynı ürünler ek ücret talep edilmeden Bağımsız Satış Temsilcisine gönderilecektir. 

 

K) TANITIM VE PAZARLAMA                                     :

 

Bağımsız Satış Temsilcisi ürün tanıtımlarında hiçbir şekilde sağlık ibaresi, sağlığa iyi gelir, iyileştirir vb. ifadeleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Sadece şirket tarafından onaylanmış basılı ve görsel malzemelerle tanıtım yapılabilir.

 

Şirketin onayı olmayan basılı ve görsel malzemelerden kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaktır. Ürün tanıtım toplantılarında gelen davetlilerden hiç biri ürün almak zorunda değildir.

 

Bağımsız satış temsilcileri, tanıtımlarda telif hakkı içeren görselleri ve materyalleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

Şirketin sunum dosyalarındaki bilgiler haricinde abartılı veya başka bilgilerin verilmesi, yüksek kazanç vaadlerinde bulunulması kesinlikle yasaktır.

 

Cezai işlem gerektiren bağımsız satış temsilcisi faaliyetleri aşağıdadır.

 

• Sosyal medya paylaşımlarında, hastalık adı ve/veya tedavi eder, hastalığı iyileştirir, sağlığa iyi gelir vb aynı anlama gelebilecek cümle ve kelimelerin kullanılması,

• Herhangi bir mecrada ürünlerimizin ilaç, sağlık maddeleri, sağlık bantları gibi TEDAVİ EDİCİ ANLAMINA GELEN her türlü paylaşımının ve bilgilendirilmesinin yapılması,

• Şirketin onayı alınmamış, şirketimizin tescilli markalarının (Mingrup, Fromus vb.) ve diğer ürünlerinin tamamının veya bir kısmının adının geçtiği bir sosyal medya grubu, sosyal medya hesabı, internet sitesi, satış sitesi oluşturulması.

 

Söz konusu maddelerden herhangi birinin birinci ihlali, temsilcilik hakkının 3 ay süre ile askıya alınması ve paylaşımların devam etmesi, süresiz ürün temsilciliği haklarının feshi cezası ile sonuçlanacaktır.

 

 

L) BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEVİR ŞARTLARI:

 

Miras yolu ile bağımsız satış temsilcilik devredilebilir. Miras yolu haricinde; Şirket, devir ile ilgili olarak önceden yazılı bir onay verilmiş (onay verme zorunluluğu yoktur) olmadıkça bağımsız satış temsilcilik devirleri şirket ilkeleri gereğince kabul edilmemektedir.

 Onay verilmesi halinde ise bu tür devirler için kişinin 18 yaşından gün almış olması ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranır.

Genel anlamda bağımsız satış temsilcilerinin sponsor değiştirmeleri yasaktır. Ancak kişi herhangi bir gerekçe göstermeksizin mevcut bağımsız satış temsilciliklerinden istifa ederek, 6 aylık bir aradan sonra yeniden bağımsız satış temsilciliği kaydı oluşturarak çalışmaya başlayabilir.  İstifa etmesinin şirket tarafından onaylanması ile birlikte kazanmış olduğu tüm hakları kaybeder.  Bununla birlikte kişi gerekçeleriyle birlikte bir sponsor değişikliği talebinde bulunur ise, mevcut sponsoru ile de görüşülüp şirket uygun bulursa kişinin istifasını alır. İstifasının şirket tarafından onaylanması ile birlikte kazanmış olduğu tüm hakları kaybeder. Akabinde kişi şirkete yeni sponsor bilgilerini verir. Şirket yeni sponsorunu uygun bulursa hesabını onaylar ve kişi yeni sponsoru ile çalışmaya başlar.

Kişinin şirket ile yapmış olduğu anlaşma, yapı itibari ile şahsidir ve ölüm haricinde temlik ve devri mümkün değildir. Ölüm durumunda ürün temsilcisi olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde iş bu anlaşma anılan varislerin ölümünü takip eden günlerde ve mirasçılık belgesinin alınmasını takip eden (2) ay içerisinde, aralarından seçecekleri kişi veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı taktirde şirketin kendi taktirinde olmak üzere iş bu varislerin arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Devrin yapılacağı ilk derece yakınlıktaki kişiler arasında 18 yaşında veya 18 yaşının üzerinde olan kimse olmaması durumunda ürün satış temsilciliği, mahkeme tarafından atanacak vasiye, bu vasinin şirket genel merkezi tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir. Bu vasi, şirket ilkelerini ihlal etmediği sürece gerçek varisin ya da varislerin reşit olmalarına kadar ürün temsilciliğin Bağımsız Satış Temsilcisi statüsünde kalacaktır.

 Farklı iki hatta sahip bağımsız satış temsilcilerinin evlenmeleri durumunda, evlilik öncesi kurdukları bağımsız satış temsilcilik hatlarını, aynen kendi adları altında ayrı ayrı sürdüreceklerdir.

 

M) SÖZLEŞMENİN FESHİ                                  :

 

Taraflardan birisi sözleşme hükümlerine veya ilgili yasa hükümlerine aykırı davranırsa diğer tarafça yazılı olarak uyarılacaktır. Uyarıya rağmen taraf aykırı davranmaya devam ettiği takdirde diğer tarafın sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır. Bu durumda sözleşmeye aykırı davranan taraf menfi ve müspet tüm zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

 

Taraflardan herhangi biri, herhangi bir sebep göstermeksizin, dilediği anda sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bir şekilde feshedebilir. Sözleşmenin feshi için Üyelik İptal Formu örneği kullanılabilir. Sözleşme’nin feshi durumunda BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİ’nın Şirket’e olan bütün borçları muaccel hale gelir. BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİ, Sözleşme’nin feshedilmesi nedeniyle, Şirket’ten herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunamaz.

Bir Bağımsız Satış Temsilcisi, bağımsız satış temsilcilik hakkı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt düzey organizasyonu doğrudan ve şeması değişmeden, görevi sona eren Bağımsız Satış Temsilcisinin sponsorunun altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını muhafaza eder.

 

Her bir bağımsız satış temsilcimiz sadece kendi adına bir hesap açabilir, ikinci bir hesabı kendi adına açamaz. Açtığı ya da açmaya teşebbüs ettiği görülen Bağımsız Satış Temsilcisi hakkında ihtara gerek duyulmadan kötüye kullanım çerçevesinde hukuki işlem yapılacaktır. Bu tarihten itibaren geçmiş dönemde bu şekilde hesap açtığı görülen ve sistemi kötüye kullandığı tespit edilen bağsız satış temsilcilerin tarih sıralamasına göre ilk açtıkları hesap kabul edilecek olup diğer hesapları şirketimiz tarafından kapatılacaktır. Bu durumda kapatılan hesaplarla ilgili herhangi bir hak talep edilemeyeceği Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

 

Fesih ile gelir ve komisyon, hak ediş primi kazanma imkanı da sona ermektedir.

 

Aşağıda belirtilen durumlar (Yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket tarafından derhal fesih sebebidir;

 

• Şirketimiz ürünlerinin, başka ürünlerle birlikte reklamının yapılması,

• Şirketin veya bağımsız satış temsilcilerinin maddi veya manevi menfaatlerini, kişilik haklarını ihlal eden davranışlar,

• Diğer bir Bağımsız Satış Temsilcisinin olası müşterilerine, her türlü müdahale edilmesi,

• Şirket ürünleri ve komisyon planı hakkında yanlış ve/veya hukuka aykırı bilgi verilmesi,

• Şirket ürünlerinin www.fromus.com.tr web sitesinin haricinde başka mecralarda satış faaliyetlerinin yürütülmesi.

• Şirket ürünlerinin boşaltılmasının, yeniden paketlenmesinin, veya yeniden etiketlenmesinin doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut örtülü dahi olsa izin verilmesi.

• Şirketin onayı olmayan, basılı ve görsel malzemelerin kullanılması.

• İş bu sözleşmedeki şartların ihlal edilmesi.

• Yanlış beyanlarda bulunması ve uygunsuz tanıtım yapması.

• Bağımsız Satış Temsilcisinin kendini şirket yetkilisi olarak tanıtarak üçüncü kişilerden menfata sağlaması.

• Şirkete ait bilgilerin, şirketin izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılması.

• Bağımsız Satış Temsilcisinin şirket dahilinde bulunan bağımsız satış temsilcilerine farklı bir Network Marketing işi teklif etmesi.

• Şirketin markalarına zarar verecek her türlü davranış.

• Şirketin bağımsız satış temsilcilerinin, başka bir network marketing şirketinin tanıtımını yapması.

 

Bir Bağımsız Satış Temsilcisi kendi ürün satış temsilciliğinin sona erdirmek isterse, şirkete yazılı bilgi vermek zorundadır.

 

Ürün satış temsilciliğini sona erdiren ürün temsilcisi, sona erdirildiği tarihten itibaren tüm haklarını kaybeder.

 

Bağımsız satış temsilcileri sisteme katılma tarihini takip eden (14) gün içerisinde sözleşmesini fesih etmek isterse, şirkete yapmış olduğu ödemeler iade edilir.

Ancak aşağıda belirtilenler ile alakalı tutarlar, yapılacak olan bu ödemeden kesilecektir;

 

• Kendisi tarafından satılmış olan ürünler,

• Bağımsız Satış Temsilcisine teslim edilmiş bulunan ve şirkete iade edilmemiş veya geri gönderilmemiş olan ürünler,

• Bağımsız Satış Temsilcisinin hatası sebebi ile bozulan iade edilmiş ürünler,

• İade edilmiş ürünler sebebi ile bağımsız satış temsilcilerine ödenmiş bulunan QV’ler ve bundan doğmuş tüm alacaklar bağımsız satış temsilcilerine ödenecek miktardan düşülecektir.

 

İade gönderimleri şirketin anlaşmalı olduğu nakliye firması ile yapılacaktır. İade işleminin bu şekilde gerçekleştirilmesi durumunda iade gönderim bedeli şirkete aittir.

 

Bağımsız Satış Temsilcisi sisteme katılma tarihini takip eden (14) günün dolmasından sonra sözleşmesini fesih etmek isterse, şirket son bir ay boyunca Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından sistem uyarınca alınmış bulunan ürünleri geri alacaktır. Geri alma şartları aşağıda belirtilmiştir;

• Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından malları için ödenmiş fiyattan geri alınacaktır,

• Bağımsız satış temsilcilerinin hatası sebebi ile bozulan, iade edilmiş ürünlerin bedeli kesilecektir,

• Ürünler için Bağımsız Satış Temsilcisi tarafından tahsil edilmemiş olan QV ve bundan doğmuş tüm alacak tutarları kesilecektir,

• İade edilen ürünlerin yeniden satılabilir durumda olması ve gerekli olan ürünler için son kullanım tarihlerinin geçmemiş olması gerekmektedir.

 

Ayrıca iade için gerekli olan gönderim bedeli bağımsız satış temsilcilerine aittir. Bu bedelin bağımsız satış temsilcileri tarafından ödenmeyip, şirket tarafından ödenmesi durumunda, ödenen bu bedel Bağımsız Satış Temsilcisine ödenecek paradan kesilecektir.

 

Yukarıdaki hükümler uyarınca ödenmesi gereken tutar, ürünlerin, bağımsız satış temsilcileri tarafından şirkete iade edilmesi üzerine ödenecektir.

 

N) SON HÜKÜMLER                                :

 

Herhangi bir bilgi edinmek isteyen bağımsız satış temsilcilerinin sorularını ilk önce kendi sponsorlarına veya üst kademe sponsorlarına iletmeleri gerekmektedir. Sorunun bu şekilde çözülememesi halinde ise yardım veya talimat almak üzere doğrudan genel merkez ile temasa geçilmelidir.

 

Şirket, Şirket İlkeleri ve/veya komisyon planında önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İş bu değişikliğin takibi bağımsız satış temsilcilerine aittir.

 

Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda münhasıran Konya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

İşbu sözleşme …./……./…….. tarihinde aşağıdaki temsil yetkisine sahip bulunan taraflarca imza altına alınmıştır.

 

İş bu Sözleşme taraflar arasında bir nüsha olarak düzenlenmiş ve ../../…. tarihinde imza edilerek yürürlüğe girmiştir. Orijinal nüsha Şirket’te kalacaktır. Talebi halinde Satış Temsilcisi’ne fotokopisi verilecektir. 

 

 

 

Mingrup Medikal Kozmetik Gıda Tekstil Reklam San. Tic. A.Ş.

 

 

 

BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİ       :

Adı- Soyadı                                          :

TC Kimlik No                                       :

Adres                                                      :

İmza                                                        :